ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΙΤΡΙΝΗ                                  18:00 – 19:00

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ –  ΠΡΑΣΙΝΗ      19:00 – 20:00

  ΜΠΛΕ I – ΜΠΛΕ ΙΙ                 20:00 – 21:00

ΚΑΦΕ Ι – ΚΑΦΕ ΙΙ – ΜΑΥΡΗ                        21:00 – 22:00

TACTICAL WEAPON SYSTEM (TWS)         22:00 – 22:30

ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ 

ΜΙΚΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ    11:00 – 12:00

ΣΑΒΒΑΤΟ

 ΜΙΚΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ 12:00 – 13:00