ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΑΙΔΙΚΟ                           18:00 – 19:00

BASIC LEVELS  (ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΩΣ ΜΠΛΕ 1)                19:00 – 20:00

ADVANCE LEVELS (ΜΠΛΕ 2 – ΜΑΥΡΗ)        20:00 – 21:00

OPERATIONAL(TACTICAL WEAPONS SYSTEM)                       21:00 – 21:30

ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ 

ΜΙΚΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΛA ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ   11:00 – 12:00