ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

BASIC LEVELS   (ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΩΣ ΠΡΑΣΙΝΗ)              18:00 – 19:00

  BASIC LEVELS  (ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΩΣ ΜΠΛΕ 1)                 19:00 – 20:00

      ADVANCE LEVELS (ΜΠΛΕ 2 – ΚΑΦΕ 2)                 20:00 – 21:00

             ADVANCE LEVELS ( ΜΑΥΡΗ)                            21:00 – 22:00

 OPERATIONAL(TACTICAL WEAPONS SYSTEM)     22:00 – 22:30

ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ 

ΜΙΚΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΛA ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ   19:00 – 20:00