ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2018

27 – 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 12:00 – 16:00

ΘΑ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ TACTICAL WEAPONS SYSTEM