ΝΕΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2016

19 – 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

3 – 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΘΑ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ TACTICAL WEAPONS SYSTEM