ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΡΑΒ ΜΑΓΚΑ – ΑΠΟ ΤΟ 2006