ΖΩΝΕΣ – ΕΠΙΠΕΔΑ

ΚΙΤΡΙΝΗ  (3 ΜΗΝΕΣ) / 1ο ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (BASIC 1)

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ  (4 ΜΗΝΕΣ) / 2ο ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (BASIC 2)

ΠΡΑΣΙΝΗ  (6 ΜΗΝΕΣ) / 3ο ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (BASIC 3)

ΜΠΛΕ Ι – ΙΙ   (1 ΧΡΟΝΟ) / 4ο ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ – 1ο ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (BASIC 1 – ADVANCE 1)

ΚΑΦΕ Ι – ΙΙ  (1 ΧΡΟΝΟ) / 2ο – 30 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ADVANCE 2 – 3)

ΜΙΣΗ ΜΑΥΡΗ (1 ΧΡΟΝΟ) / 4o ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ADVANCE 4)

ΜΑΥΡΗ  1 DAN (1 ΧΡΟΝΟ) / EXPERT 1

ΜΑΥΡΗ 2 DAN (2 ΧΡΟΝΙΑ) / EXPERT 2

ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ DAN ΚΑΘΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ DAN.